Aug – 17 – Merano

Karima “Close to you” Tributo a Burt Bacharach